Disclaimer

Nenova IT B.V. verleent bezoekers toegang tot www.nenova.nl (hierna te noemen ‘de website’) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen ter kennisgeving.

Nenova IT B.V. behoudt zich hierbij het recht om de inhoud op elk moment aan te passen of onderdelen te verwijderen. De informatie op de website is vrijblijvend en niet bedoeld als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Nenova IT B.V. doet haar uiterste best om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kunnen er geen rechten ontleend worden aan de informatie op deze website.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Nenova IT B.V. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van dit intellectuele eigendom is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nenova IT B.V., tenzij dit anders aangegeven is bij het specifieke intellectuele eigendom.