Meldkamer volwassenheids model

Uw meldkamer is het kloppende hart van uw organisatie. Het centrale informatieknooppunt, waarin onder andere productie, beveiliging, gebouwbeheer, ICT en veiligheid samenkomen. Steeds vaker vormt een meldkamer de essentiële verbinding tussen deze verschillende bedrijfsonderdelen en de operationele processen die hieruit voortvloeien. Het is dé plaats waarin mens, organisatie en technologie samen komen. Om grip te houden op uw organisatie is een goede synergie tussen deze aandachtsgebieden dan ook essentieel. Om u meldkamerproces vloeiend te laten verlopen maar vooral om uw centralisten, operators, beveiligers, ICT’ers en receptionisten optimaal te ondersteunen.

Met het groeiende belang van de meldkamer wordt het goed functioneren hiervan steeds noodzakelijker. U wenst continuïteit, kwaliteit en zekerheid. Met het Meldkamer Volwassenheidsmodel bieden wij een mogelijkheid om dit functioneren onafhankelijk te laten beoordelen en u een inzicht te geven in de huidige staat van uw meldkamer. Op basis van de kennis en ervaring van de betrokken experts wordt deze beoordeeld op drie aandachtsgebieden: mens, organisatie en technologie. Wij helpen u graag om uw meldkamer verder te professionaliseren. Door samen een ontwikkelpad uit te stippelen bieden wij u handvatten om deze naar hoger volwassenheidsniveau te brengen. Op basis van de resultaten van de meldkamerscan bieden wij u concrete aanbevelingen over de route die het beste past bij uw wensen, behoefte en organisatie.

Model

Wat is het Meldkamer Volwassenheidsmodel?

TEAM

Wie zijn de mensen achter het volwassenheidsmodel?

Aanpak

Hoe pakken wij dit aan?

Markten

Voor wie is het model interessant?

Partners

Welke partijen zitten achter dit initiatief?

Model

Het Meldkamer Volwassenheidsmodel is in samenwerking ontwikkeld door het Meldkamerinstituut, 3MC en Nenova IT. Een samenwerking waarbinnen iedere organisatie zijn eigen achtergrond vertegenwoordigd en expertise inbrengt op een van de aandachtsgebieden: mens (Meldkamerinstituut), organisatie (3MC) en technologie (Nenova IT). Door deze unieke samenwerking kunnen wij een totaalpakket bieden, waarbij wij uw meldkamerorganisatie vanuit al deze perspectieven kunnen beschouwen.

Vanuit dit vertrekpunt zijn wij gestart met de ontwikkeling van het Meldkamer Volwassenheidsmodel. Een integraal model waarin wij niet alleen het volwassenheidsniveau voor de volledige meldkamer beoordelen, maar ook alle faciliterende onderdelen. In totaal beoordelen wij een meldkamer op negen verschillende meetpunten: vaardigheid, talent, gedrag, cultuur, samenwerking, omgeving, techniek, systeem en data.

Het model biedt u enerzijds specifieke inzichten per meetpunt maar biedt daarnaast een integraal ontwikkelperspectief voor de volledige meldkamerorganisatie. Deze integrale benadering is uniek en helpt u om uw meldkamer stapsgewijs verder te professionaliseren. Het geeft u handvatten om doorontwikkeling te realiseren die aansluit bij uw groeibehoeftes. Hieronder wordt het meldkamermodel weergegeven met daarin de drie aandachtsgebieden en de negen meetpunten.  

Experts op het gebied van mens, organisatie en technologie

team

Hier vindt u het team achter het Meldkamer Volwassenheidsmodel. Een perfect op elkaar afgestemd team van meldkamerspecialisten, met een mix van gevestigde namen en jong talent. Professionals die ieder hun eigen expertise in het meldkamerdomein inbrengen. Samen leveren wij een combinatie van technische-, operationele- en proceskennis binnen de drie gebieden van mens, organisatie en techniek. Door deze unieke samenstelling is dit team instaat om te acteren in een grote variatie aan markten en verschillende soorten meldkamers. Van meldkamers en alarmcentrales, tot control rooms en operationele centra. Bent u geïnteresseerd in de achtergrond van dit team? Klik hieronder op onze foto’s en dan stellen wij ons graag aan u voor.

Marc Menkhorst

Programmamanager, Projectmanager en Management Consultant

Roland Heesen

Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Nicky van Bezouw

Safety, Security & Control Room Consultant

Fatima Bonebakker

Directeur Meldkamerinstituut

Sander Kleiweg

Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Marc Menkhorst - Programmamanager, Projectmanager en Management Consultant

Expertise:

Programmamanager
Projectmanager
Control room consultant

Markt:

Emergency & response services
Justitiële inrichting
Defensie
Mobiliteit en transport
Vitale bedrijfssectoren

Publicaties:

Wie belt er nog? Het Nieuwe Melden - een toekomstverkenning (TNO)
Wie kijkt er mee? Het Nieuwe Melden - het effect van beeld (TNO)
Beeld in de meldkamer is mensenwerk (Secondant)
Samen op rail: Spoorsector opnieuw bijeen in het OCCR (vakblad Verkeerskunde)

Contact:

0629044110
marc.menkhorst@mkvm.nl
http://www.3mc.nl/

Roland Heesen - Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Safety & Security meldkamers,
Opschaling en Crisisbeheersing,
PSIM
Biometrie
Beveiliging

Markt:

Emergency and Response services
Justitiële Instellingen
Defensie
Vitale bedrijfssectoren
Lokale en regionale overheden

Publicaties:

Meldkamer van de Toekomst
Veilige slimme steden
Slimme gevangenissen

Contact:

0610001076
roland.heesen@mkvm.nl
https://www.nenova.nl

Nicky van Bezouw - Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Corporate security
Business continuity
Security awareness
Human factor
Nudging
Evenementenveiligheid
Safety (environment, health & safety)

Markt:

Vitale bedrijfssectoren
Cultuur & sport
Lokale en regionale overheden

Contact:

0653586215
nicky.van.bezouw@mkvm.nl
https://www.nenova.nl

Fatima Bonebakker - Directeur Meldkamerinstituut

Expertise:

Zelfstandig Coach/ trainer /adviseur
Trainer Meldkamerdomein
Freelance Docent bij de Politieacademie School voor Hogere politiekunde en Meldkamerdomein

Markt:

Politie, brandweer en ambulance (112-centrales)
Meldkamer Tweede Kamer
Meldkamer Handhaving & Toezicht Gemeente Amsterdam & Gemeente Breda
Centrale van Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM)
De Koninklijke Marechaussee (Kmar)
Het Kustwachtcentrum
De Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO); Binnenlandse zaken; belastingkantoren
Schiphol regiecentrum

Contact:

0623106265
fatima.bonebakker@mkvm.nl
https://www.meldkamerinstituut.nl/

Sander Kleiweg - Strategic Safety, Security & Control Room Consultant

Expertise:

Business information management
Proces- en projectmanagement
PSIM
ICT-infrastructuur / Cloud
Informatiebeveiliging

Markt:

Medische dienstverleners en zorgorganisaties
Mobiliteit en transport
Vitale bedrijfssectoren

Contact:

0624505710
sander.kleiweg@mkvm.nl
https://www.nenova.nl

Een onafhankelijke volwassenheidsscan van uw meldkamer

aanpak

Heeft u behoefte aan een onafhankelijke beschouwing van het volwassenheidsniveau van uw meldkamer? Dan gaan wij graag met u in gesprek over de meerwaarde die wij kunnen bieden voor uw organisatie. Op basis van uw vraag en behoefte, maar ook afhankelijk van de soort en grootte van uw meldkamer bieden wij drie verschillende soorten meldkamerscans; een bronzen, zilveren en gouden variant. De bronzen variant vormt het instapmodel en de gouden variant betreft de meest uitgebreide scan.

Onafhankelijk van de keuze voor een bronzen, zilveren of gouden scan zal het team tenminste bestaan uit 4 personen. Er zal steeds één specialist op ieder van de drie gebieden mens, organisatie en technologie betrokken zijn. Daarnaast zal er altijd iemand betrokken zijn die optreedt als eerste aanspreekpunt voor u als opdrachtgever en de meldkamerscan organiseert. Deze persoon verzorgt de communicatie en waarborgt de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarnaast vormt deze de verbinding tussen de drie aandachtsgebieden en de betrokken experts.

Afhankelijk van de keuze voor één van de drie varianten zullen wij één dag tot meerdere dagen aanwezig zijn binnen uw organisatie. Middels interviews, observaties en documentanalyses vormen onze specialisten een beeld van de huidige staat van uw meldkamer. De bevindingen en resultaten worden afhankelijk van de variant op een andere wijze aan u aangeboden. Van een korte rapportage in de bronzen variant tot aan een volledig uitgewerkt groeimodel in de gouden variant. We gaan graag met u in gesprek om te bepalen welke variant het beste bij u past. 

Uw meldkamer, het kloppende hart van uw organisatie

Markten

Het Meldkamer Volwassenheidsmodel is zo ontwikkeld dat deze generiek toepasbaar is in verschillende markten en bij diverse soorten meldkamers. Zowel in kleinere varianten als in grote multidisciplinaire en multifunctionele meldkamers Wij zien dat de rol van meldkamers zich ontwikkelt en daarmee het belang van goed functioneren steeds belangrijker wordt, zowel bij overheidsinstanties als bedrijven. Van grote kantoren tot ziekenhuizen, universiteiten, gemeentes, vervoerders, justitiële inrichtingen, industriële complexen, lucht- en zeehavens, de culturele- en evenementen sector en natuurlijk de meldkamers van onze hulpdiensten.

In steeds meer omgevingen is de meldkamer niet alleen meer de plaats waar de beveiliging is georganiseerd maar vormt het een centraal informatieknooppunt, waarin beveiliging, gebouwbeheer, ICT en veiligheid samenkomen. Een cruciaal onderdeel voor iedere organisatie. Beschikt u over een meldkamer en denkt u dat dit model ook voor u interessant kan zijn? Wij gaan hierover graag met u in gesprek.


Uw meldkamer naar het volgende niveau

Partners

Wij geloven dat een objectieve toetsing van uw meldkamer enkel kan worden uitgevoerd door partijen met een onafhankelijk karakter. Het meldkamer volwassenheidsmodel is ontwikkeld door Nenova IT, 3MC en het Meldkamerinstituut. Geen van deze organisaties is verbonden aan enige leverancier of installateur. Hierdoor kunnen wij u een 100% onafhankelijk beeld geven van de huidige staat van uw meldkamer. Daarbij kijken we alleen naar wat voor uw organisatie belangrijk is.